budownictwo    

Inteligentny modeler graficzny w komputerowych systemach wspomagania projektowania budowlanego

Krzaczek Marek

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
profil naukowy Autora (MOST Wiedzy) – Marek Krzaczek

W pracy przedstawiono Inteligentny Modeler Graficzny (IMG), integrujący proces projektowania w systemach CAD. IMG integruje dwie podstawowe fazy ...