materiałoznawstwo    

Podstawy materiałoznawstwa

Głowacka Maria
Imielińska Krystyna
Jankowski Tadeusz
Krzysztofowicz Tadeusz
Łabanowski Jerzy
Landowski Michał
Ossowska Agnieszka
Serbiński Waldemar
Sitko Artur
Smoleńska Hanna
Stryjewski Jan
Świeczko-Żurek Beata
Szkodo Marek
Zieliński Andrzej

Skrypt „Podstawy Materiałoznawstwa” powstał w oparciu o dorobek dydaktyczny i naukowy pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania. Od ostatniego wydania skryptu w dziedzinie metaloznawstwa upłynęło 20 lat, istniała więc pilna potrze...