ekonomia i zarządzanie    

Koopetycja w trzech odsłonach

Kreft Jan
Leja Krzysztof

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy) – Jan Kreft, Krzysztof Leja

 

Książka ta, poświęcona dynamicznie rozwijającemu kierunkowi badań nad osobliwym zjawiskiem, jakim jest koopetycja, czy...

         

ekonomia i zarządzanie    

Marketing. Ujęcie systemowe

Brzozowska-Woś Magdalena
Dąbrowski Dariusz
Daszkowska Marianna
Drapińska Anna
Gołąb-Andrzejak Edyta
Kapsa Elżbieta
Koszałka Jerzy
Leja Krzysztof
Sekuła Alicja