ekonomia i zarządzanie    

Rozwój systemu finansowego Polski w gospodarce globalnej

Marszk Adam
Tura-Gawron Karolina

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy) – Adam Marszk, Karolina Tura-Gawron

Temat niniejszej monografii to powstanie oraz rozwój systemu finansowego w Polsce od rozpoczęcia transformacji ...