Książki napisane przez Martyniuk-Pęczek Justyna

Przejdź do: Nowości wydawnicze, Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

         

architektura i urbanistyka    

Gniazda przedsiębiorczości w polskim modelu miasta krawędziowego

Martyniuk Olga
Martyniuk-Pęczek Justyna
Parteka Tomasz

Ostatnie dwie dekady w Polsce to okres dynamicznego rozwoju zarówno sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i przeobrażeń przestrzeni wokół miast. Przemieszczanie się ludności i podmiotów gospodarczych z miasta centralnego spowodował ...