Books by Matulewicz Wacław

Przejdź do: Nowości wydawnicze, Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

         

elektrotechnika    

Badania podstawowe maszyn elektrycznych

Matulewicz Wacław
Chomiakow Marek

W podręczniku, podzielonym na cztery rozdziały, opisano w pierwszej części każdego rozdziału podstawowe teoretyczne wiadomości dotyczące transformatorów oraz wirujących maszyn elektrycznych (maszyn prądu stałego, asynchronicznych i synchronicznych). W dru...

         

elektrotechnika    

Elektrotechnika dla mechaników

Matulewicz Wacław

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

         

elektrotechnika    

Maszyny elektryczne w energetyce i przemyśle

Matulewicz Wacław

Podręcznik akademicki przeznaczony dla doktorantów i studiujących inżynierów zajmujących się badaniem lub eksploatacją maszyn elektrycznych. Treść książki podzielono na pięć rozdziałów. W pierwszym przypomniano podstawowe prawa i zasady dzia...

         

elektrotechnika    

Podstawy badań obwodów elektrycznych i elektromagnetycznych dla mechaników

Matulewicz Wacław
Karkosiński Dariusz
Chomiakow Marek

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów różnych kierunków Wydziału Mechanicznego, w tym międzyuczelnianego kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, prowadzonego wspólnie przez Politechnikę Gdańską i Gdański Uniwersytet Medyczny. W...