Books by Mazurek-Krasodomska Ewa

Przejdź do: Nowości wydawnicze, Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

         

ekonomia i zarządzanie    

Decyzje przedsiębiorstwa na rynku finansowym

Golawska-Witkowska Gabriela
Mazurek-Krasodomska Ewa
Rzeczycka Anna

Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym realizowanie zamierzeń rozwojowych oraz bieżących, wiąże się z ryzykiem niezrealizowania wytyczonego celu. Oznacza to, że firma działa w warunkach ryzyka, a niekiedy niepewności. Główne ryzyka dotyczą utrudnień...

         

ekonomia i zarządzanie    

Przedsiębiorstwo na rynku finansowym

Golawska-Witkowska Gabriela
Mazurek-Krasodomska Ewa
Rzeczycka Anna

Jednym z istotnych elementów otoczenia przedsiębiorstwa jest rynek finansowy, na którego poszczególnych segmentach może ono pozyskiwać źródła finansowania, lokować nadwyżki finansowe lub poszukiwać możliwości ograniczania ryzyka finan...