mechanika    

Studia nad czynnikami wpływającymi na obciążalność i charakterystyki tribologiczne poprzecznych hydrodynamicznych łożysk ślizgowych smarowanych wodą. Seria monografie nr 150

Olszewski Artur

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
profil naukowy Autora (MOST Wiedzy) – Artur Olszewski

 

Monografia jest próbą syntetycznego podsumowania aktualnego stanu wiedzy związanej z projektowaniem, budową oraz eksploatacją hyd...