Books by Ostrowski Sławomir

Przejdź do: Nowości wydawnicze, Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

         

ekonomia i zarządzanie    

Model zaangażowania w relacji usługodawca–klient. Seria Monografia nr 185

Ostrowski Sławomir

W niniejszej monografii przedstawiono rozwiązania pozwalające lepiej zrozumieć złożoność relacji występujących pomiędzy usługodawcami a klientami oraz metody, które pozwalają tę wiedzę wykorzystać w doskonaleniu procesów organizacji usługowych...