matematyka    

Matematyka. Podstawy z elementami matematyki wyższej

Bednarczyk Mirosław
Beger Danuta
Dąbrowicz-Tlałka Anita
Dymkowska Jolanta
Grąziewicz Wojciech
Kujawska Katarzyna
Nowicka Krystyna
Paszek Gerard
Skoblik-Paszek Irena
Suchecka Małgorzata
Wikieł Barbara
Wojciechowski Remigiusz
Żurek Dorota

Publikacja jest skierowana do tych, którzy chcą się nauczyć matematyki. Skoro czytać uczymy się czytając, pisać – pisząc, to liczyć można się nauczyć tylko przez liczenie. Potrzeba do tego przede wszystkim chęci, nieco wyobraźni i wiary we własne mo...