Books by Pruszkowska Małgorzata

Przejdź do: Nowości wydawnicze, Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

         

Inżynieria środowiska    

Gdański system wodonośny

Jaworska-Szulc Beata
Kozerski Bohdan
Piekarek-Jankowska Halina
Pruszkowska Małgorzata
Przewłócka Maria

Prace nad poznaniem hydrogeologii regionu gdańskiego trwają ponad sto lat. W okresie tym powstał obraz nader skomplikowanego systemu wodonośnego złożonego z piętra kredowego, paleogeńsko-neogeńskiego i czwartorzędowego, obejmującego zlewnię Morza Bałtyckiego o w...