historia    

Wrota do przyszłości. Rola Politechniki w Gdańsku w kształtowaniu estońskiej inteligencji technicznej w latach 1904–1939

Pullat Raimo

Książka prof. Raimo Pullata pt. "Wrota do przyszłości. Rola Politechniki w Gdańsku w kształtowaniu estońskiej inteligencji technicznej w latach 1904–1939" jest rezultatem badań źródłowych, które autor w ubiegłym roku prowadził m.in. w archiwu...