mechanika    

Macierzowa analiza konstrukcji prętowych w środowisku MATLAB®

Burzyński Stanisław
Rucka Magdalena
Sabik Agnieszka

Niniejsza książka poświęcona jest metodzie przemieszeń w ujęciu macierzowym, znanej także pod nazwą bezpośredniej lub komputerowej metody przemieszczeń. Podejście to jest szczególnym przypadkiem metody elementów skończonych (MES), która jest...

         

mechanika    

Metody doświadczalne w wytrzymałości materiałów

Chróścielewski Jacek
Rucka Magdalena
Witkowski Wojciech

Niniejsza praca zawiera podstawy teoretycznie oraz instrukcje dotyczące ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu „metody doświadczalne w wytrzymałości materiałów”. Zakres ćwiczeń został tak dobrany, by zilustrować i pomóc zrozumieć założeni...