mechanika    

Macierzowa analiza konstrukcji prętowych w środowisku MATLAB®

Burzyński Stanisław
Rucka Magdalena
Sabik Agnieszka

Niniejsza książka poświęcona jest metodzie przemieszeń w ujęciu macierzowym, znanej także pod nazwą bezpośredniej lub komputerowej metody przemieszczeń. Podejście to jest szczególnym przypadkiem metody elementów skończonych (MES), która jest...