ekonomia i zarządzanie    

Relacje międzyorganizacyjne w dobie INDUSTRY 4.0

Gołąb-Andrzejak Edyta
Horzela Anna
Salecka Ewa
Tomaszuk Anna

Niniejsze opracowanie rozpoczyna wprowadzenie Czytelnika w problematykę czwartej rewolucji przemysłowej wraz z przedstawieniem jej najistotniejszych zagadnień. Podjęte rozważania rozpoczęto od prezentacji genezy Industry 4.0 w celu umożliwienia lepszego zrozumie...