Books by Sinkiewicz Izabela

Przejdź do: Nowości wydawnicze, Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

         

chemia    

Technologia preparatów enzymatycznych pochodzenia mikrobiologicznego. Materiały pomocnicze i ćwiczenia laboratoryjne

Filipkowski Paweł
Grubiak Katarzyna
Sinkiewicz Izabela
Synowiecki Józef

Skrypt przygotowano dla studentów kierunku biotechnologia prowadzonego w różnych szkołach wyższych. Absolwent takich studiów powinien zdobyć przydatną w przyszłej pracy zawodowej wiedzę w zakresie możliwości praktycznego stosowania rozpowsze...