metaloznawstwo    

Metaloznawstwo: materiały do ćwiczeń laboratoryjnych

Ćwiek Janusz
Degórski Andrzej
Głowacka Maria
Hucińska Joanna
Imielińska Krystyna
Jankowski Tadeusz
Krzysztofowicz Tadeusz
Łabanowski Jerzy
Serbiński Waldemar
Smoleńska Hanna

Skrypt zawiera materiał objęty programem nauczania laboratorium z metaloznawstwa w zakresie podstawowym. Składa się z piętnastu rozdziałów, obejmujących tematykę odrębnych ćwiczeń laboratoryjnych, takich jak: budowa i analiza wykresów równow...

         

materiałoznawstwo    

Podstawy materiałoznawstwa

Głowacka Maria
Imielińska Krystyna
Jankowski Tadeusz
Krzysztofowicz Tadeusz
Łabanowski Jerzy
Landowski Michał
Ossowska Agnieszka
Serbiński Waldemar
Sitko Artur
Smoleńska Hanna
Stryjewski Jan
Świeczko-Żurek Beata
Szkodo Marek
Zieliński Andrzej

Skrypt „Podstawy Materiałoznawstwa” powstał w oparciu o dorobek dydaktyczny i naukowy pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania. Od ostatniego wydania skryptu w dziedzinie metaloznawstwa upłynęło 20 lat, istniała więc pilna potrze...