zarządzanie jakością    

Badania jakości wybranych produktów

Brodnicka Elwira
Marjańska Ewa
Szpakowska Maria
Szpakowski Wojciech

Niniejsza książka jest przeznaczona dla studentów kierunków studiów społecznych w zakresie nauk o jakości, a w szczególności ma stanowić bazę do przedmiotu jakość produktu, realizowanego w ramach studiów I stopnia na Wydziale Z...