Books by Szpakowski Wojciech

Przejdź do: Nowości wydawnicze, Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

         

zarządzanie jakością    

Badania jakości wybranych produktów

Brodnicka Elwira
Marjańska Ewa
Szpakowska Maria
Szpakowski Wojciech

Niniejsza książka jest przeznaczona dla studentów kierunków studiów społecznych w zakresie nauk o jakości, a w szczególności ma stanowić bazę do przedmiotu jakość produktu, realizowanego w ramach studiów I stopnia na Wydziale Z...

         

Inżynieria środowiska    

System powierzchniowej retencji miejskiej w adaptacji miast do zmian klimatu – od wizji do wdrożenia

Gajewska Magdalena
Rayss Joanna
Szpakowski Wojciech
Wojciechowska Ewa
Wróblewska Dominika

W ostatnich latach problematyka gospodarowania wodami opadowymi staje się zagadnieniem coraz bardziej wielowymiarowym i wielodyscyplinarnym. W Polsce przeważają systemy kanalizacji rozdzielczej i większość sieci deszczowych odpro­wadza wody opadowe bezpośred...