mechanika    

MECHANICZNE METODY BADAŃ MATERIAŁÓW. Ćwiczenia laboratoryjne

Wittbrodt Edmund
Wojnicz Wiktoria

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla studentów studiów inżynierskich (studia pierwszego stopnia) Wydziału Mechanicznego, w ramach przedmiotu wytrzymałość materiałów, na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale: mec...

         

mechanika    

Mechanika ogólna. Teoria i zadania

Wittbrodt Edmund
Sawiak Stefan

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla studiujących na kierunkach mechanika i budowa maszyn, mechatronika, inżynieria mechaniczno-medyczna, energetyka, inżynieria materiałowa oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Obejmuje on podstawowe wiadomości z klasyc...