mechanika    

Biomechaniczne modele układu mięśniowo-szkieletowego człowieka. Seria monografie nr 168

Wojnicz Wiktoria

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

 

Profil naukowy Autorki (MOST Wiedzy) - Wiktoria Wojnicz 

Niniejsza monografia zawiera syntetyczny opis prowadzonych badań i dorobku naukowego uzyskanego w latach 2009–2017. W pub...

         

mechanika    

MECHANICZNE METODY BADAŃ MATERIAŁÓW. Ćwiczenia laboratoryjne

Wittbrodt Edmund
Wojnicz Wiktoria

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy) – Wiktoria Wojnicz, Edmund Wittbrodt

 

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla studentów studiów inżynierskich (studia pierwszego s...