Books by Wyrzykowski Wojciech

Przejdź do: Nowości wydawnicze, Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

         

ekonomia i zarządzanie    

Leksykon przedsiębiorczości. Podstawowe pojęcia używane w obszarze przedsiębiorczości

Banasik Przemysław
Grzegorzewska-Mischka Ewa
Wyrzykowski Wojciech

Leksykon przedsiębiorczości  ma w założeniu stanowić vademecum wiedzy dotyczącej przedsiębiorczości. Przyjmując, że przedsiębiorczość ma dwa znaczenia ― szersze i węższe, w Leksykonie skupiono się na węższym podejściu, czyli ― jak sformułowano w Encyklopedi...

         

ekonomia i zarządzanie    

Podatkowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce

Wyrzykowski Wojciech

Przedsiębiorczość jest podstawowym czynnikiem wzrostu aktywności gospodarczej w każdym kraju, źródłem dobrobytu jego obywateli, ale również elementem i narzędziem gry konkurencyjnej. Pojęcie „przedsiębiorczość” nie jest prawnie definiow...

         

ekonomia i zarządzanie    

Prowadzenie działalności gospodarczej przez małe przedsiębiorstwa

Grzegorzewska-Mischka Ewa
Wyrzykowski Wojciech

Aktywność ekonomiczna jest jedną z najstarszych znanych cywilizacji form działania człowieka. Prymitywne początkowo formy wymiany stawały się coraz bardziej sprocesowane, były określane jako działalność handlowa, a następnie zmaterializowały się w formie działal...