Books by Żakowski Krzysztof

Przejdź do: Nowości wydawnicze, Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

         

chemia    

Podstawowe procedury pomiarowe w ochronie katodowej

Darowicki Kazimierz
Żakowski Krzysztof

Personel pracujący przy instalacjach ochrony katodowej powinien mieć odpowiednie kwalifikacje do prowadzonych działań i pomiarów. Niniejsze opracowanie zawiera opis podstawowych procedur pomiarowych stosowanych przez personel ochrony katodowej w sektorze ...