Books by Zieniutycz Włodzimierz

Przejdź do: Nowości wydawnicze, Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

         

elektronika    

Podstawy elektromagnetyzmu w zadaniach

Kowalczyk Piotr
Lech Rafał
Zieniutycz Włodzimierz

Niniejsza książka jest owocem wieloletnich doświadczeń nauczycieli akademickich, Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, kształcących studentów w zakresie techniki mikrofalowej i antenowej oraz telekomunikacji światłowo...

         

elektronika    

Pola i fale elektromagnetyczne w zadaniach

Kowalczyk Piotr
Lech Rafał
Zieniutycz Włodzimierz

Praca ta stanowi rozszerzenie i kontynuację podręcznika Podstawy elektromagnetyzmu w zadaniach. Zachowany jest również sposób prezentacji treści przy pomocy w pełni rozwiązanych i skomentowanych problemów z zakresu teorii pola elektroma...