chemia    

Technologia preparatów enzymatycznych pochodzenia mikrobiologicznego. Materiały pomocnicze i ćwiczenia laboratoryjne

Redakcja Synowiecki Józef

Filipkowski Paweł ,  Grubiak Katarzyna ,  Sinkiewicz Izabela,  Synowiecki Józef

ISBN/ISSN: 978-83-7348-334-7

Issue: 2

Year published: 2010

Number of pages: 96

Tags: technologie, enzymatyczne

 

Description:

Skrypt przygotowano dla studentów kierunku biotechnologia prowadzonego w różnych szkołach wyższych. Absolwent takich studiów powinien zdobyć przydatną w przyszłej pracy zawodowej wiedzę w zakresie możliwości praktycznego stosowania rozpowszechnionych obecnie technologii enzymatycznych. Warunkiem ich racjonalnego wykorzystania jest dobra znajomość rodzajów, charakterystyki, sposobów wytwarzania oraz możliwych zastosowań dostępnych w handlu preparatów enzymatycznych. Poszerzenie wiedzy w tym zakresie umożliwia lektura pierwszej części skryptu, użytecznej również dla pracowników firm wykorzystujących procesy enzymatyczne. Druga część zawiera natomiast przykłady ćwiczeń laboratoryjnych, niezbędnych dla zdobycia przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie posługiwania się enzymami.

W niniejszym opracowaniu pominięto dostępne w wielu podręcznikach informacje dotyczące sposobu działania i budowy poszczególnych enzymów. Zrezygnowano też z cytowania artykułów źródłowych, zamieszczając jednak po każdym rozdziale zestaw literatury uzupełniającej, która umożliwi czytelnikom pogłębianie wiedzy w zakresie poszczególnych zagadnień.

 

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.


Purchase options:
Book Formatprice excl taxprice incl taxavailability
printed 13.00 13.65 Available