ekonomia i zarządzanie    

Marketing. Ujęcie systemowe

Redakcja Daszkowska Marianna

Brzozowska-Woś Magdalena,  Dąbrowski Dariusz,  Daszkowska Marianna,  Drapińska Anna,  Gołąb-Andrzejak Edyta,  Kapsa Elżbieta,  Koszałka Jerzy,  Leja Krzysztof,  Sekuła Alicja

ISBN/ISSN: 83-7348-140-0

Year published: 2005

Number of pages: 392

Tags: otoczenie marketingowe, marketing zewnętrzny i wewnętrzny, strategia promocyjna, marketing relacji, marketing w Internecie

 

Description:

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy) – Magdalena Brzozowska-WośDariusz DąbrowskiMarianna DaszkowskaAnna DrapińskaEdyta Gołąb-AndrzejakElżbieta KapsaJerzy KoszałkaKrzysztof LejaAlicja Sekuła

 

Książka powstała jako rezultat zainteresowań naukowych i doświadczeń dydaktycznych zespołu pracowników Katedry Marketingu, działającej od 2001 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Nowoczesne ujęcie marketingu powstało w wyniku jego ewolucji. Rozszerza się wiedza o marketingu, pojawiają się nowe koncepcje i nurty badawcze. Jednym z nich jest ujęcie atrybutowe, oznaczające według T. Kramera, iż „...marketing stanowi taki układ sprzężonych ze sobą elementów, który działa na zasadzie funkcji celu”. Wymaga to badań struktury systemu marketingu oraz jego zachowań w zmiennym otoczeniu. Taki jest również główny cel pracy.

Zamierzeniem autorów niniejszej książki było możliwie przystępne przedstawienie istoty systemowego ujęcia marketingu, jego elementów oraz warunków praktycznego posługiwania się instrumentami marketingowymi. Odzwierciedleniem tego jest struktura treści, obejmującej sześć rozdziałów.

Książka jest podręcznikiem akademickim, napisanym przede wszystkim z myślą o studentach wyższych uczelni. Staraliśmy się napisać pracę na poziomie wprowadzającym do systemowego ujęcia marketingu. Oznacza to, że jest przeznaczona dla Czytelnika, który wcześniej nie zetknął się z problematyką marketingu. Odbiorcami książki mogą być również osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i pozagospodarczą lub są przedstawicielami firm krajowych i zagranicznych. Książkę polecamy również tym Czytelnikom, którzy chcą pogłębiać wiedzę z zakresu nowych koncepcji marketingu.          

Załączony na końcu wykaz literatury może stanowić cenne źródło informacji oraz inspiracji do pogłębiania wiedzy o marketingu.


Download table of contents

Purchase options:
Book Formatprice excl taxprice incl taxavailability
printed 30.00 31.50 Available