architektura i urbanistyka    

Akustyka sal. Zalecenia projektowe dla architektów

Kulowski Andrzej

ISBN/ISSN: 978-83-7348-364-4

Issue: 2

Year published: 2011

Number of pages: 320

Tags: akustyka

 

Description:

Książka jest dostępna w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

profil naukowy autora (MOST Wiedzy) – Andrzej Kulowski   

 

Książka przeznaczona jest dla architektów, inżynierów budownictwa projektujących pomieszczenia, zwłaszcza sale w obiektach użytku publicznego, przedstawicieli dziedzin, które mają wpływ na efektywność przekazywania dźwięku ze sceny do sali, jak technicy teatru, scenografowie, a także reżyserzy i sami wykonawcy. Publikacja może być również użyteczna dla studentów architektury i budownictwa. Autor rozważa zagadnienie roli akustyka w projektowaniu architektonicznym obiektów oraz skutki przyjętych rozwiązań budowlanych rzutujących na walory akustyczne pomieszczeń. Podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jaką formę architektoniczną mogą przyjąć zalecenia w dziedzinie akustyki wnętrza sformułowane językiem akustyka i jaki zakres swobody projektowej w dziedzinie architektury one dopuszczają. Ponadto przedstawia korzyści wynikające z uwzględnienia zaleceń akustycznych oraz konsekwencje wynikające z przyznania pierwszeństwa walorom architektonicznym nad akustyką sal. Główną ideą niniejszej publikacji jest uzmysłowienie zarówno architektom, jak i akustykom celowości poszukiwania wspólnie akceptowanych rozwiązań z myślą o przyszłych użytkownikach obiektów.

 


Download table of contents

Purchase options:
Book Formatprice excl taxprice incl taxavailability
printed 30.00 31.50 Available