nauka języków    

Technical English. Grammar

Gójska Gabriela

ISBN/ISSN: 83-7348-079-X

Year published: 2004

Number of pages: 108

Tags: gerund and infinitive, passive forms, conditionals, emphasis, text organisers, adjectives and adverbs, modals, countable and uncountable nouns, relative clauses, tenses, articles, inversion, connectives, commonly confused verbs

 

Description:

Niniejszy skrypt przeznaczony jest dla studentów i absolwentów uczelni technicznych, którzy pragną usystematyzować i pogłębić znajomość gramatyki języka angielskiego.

Skrypt składa się z:

  • 13 rozdziałów,
  • słownika angielsko-polskiego trudniejszych wyrazów zawartych w tekstach i ćwiczeniach,
  • klucza, w którym zostały umieszczone rozwiązania większości ćwiczeń.

Każdy rozdział zajmuje się innym zagadnieniem gramatycznym i zawiera:

  • przykładowe zdania lub teksty z różnych dziedzin nauki i techniki ilustrujące dane zagadnienie;
  • teorię konieczną do zrozumienia tego zagadnienia;
  • różnego typu ćwiczenia pozwalające na zastosowanie go w praktyce.

Spis treści zawiera nie tylko zagadnienia gramatyczne omówione w skrypcie, lecz również główną tematykę tekstów i ćwiczeń poszczególnych rozdziałów.

Zagadnienia gramatyczne omówione  w skrypcie zostały wybrane pod kątem ich przydatności dla ludzi nauki i techniki. Teksty i niektóre przykładowe zdania zostały wybrane i zaadaptowane z czasopism, podręczników, encyklopedii oraz Internetu.


Download table of contents

Purchase options:
Book Formatprice excl taxprice incl taxavailability
printed 12.00 12.60 Available