elektrotechnika    

Metrologia w transporcie. Laboratorium

Judek Sławomir,  Skibicki Jacek

ISBN/ISSN: 978-83-7348-600-3

Issue: 2

Year published: 2015

Number of pages: 174

Tags: transport, metrologia

 

Description:

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy) - Sławomr Judek, Jacek Skibicki

 

Skrypt „Metrologia w transporcie. Laboratorium” wydany przez Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, zawiera komplet instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu metrologia prowadzonego przez Katedrę Inżynierii Elektrycznej Transportu na kierunku transport. Zakres materiału obejmuje szeroki obszar metrologii ogólnej z pewnym ukierunkowaniem na wielkości pomiarowe szczególnie istotne w problematyce transportowej. W treści skryptu poruszono zagadnienia związane z podstawowymi zasadami, które obowiązują przy wykonywaniu pomiarów, a także omówiono tematykę pomiarów wielkości elektrycznych, oświetleniowych, temperatury, parametrów ruchu, sił i odkształceń, pomiarów wykonywanych przy użyciu oscyloskopów i rejestratorów, a także przedstawiono zasady dotyczące sprawdzania dokładności przyrządów pomiarowych. Każdy rozdział zawiera komplet pytań kontrolnych i zagadnień problemowych umożliwiających samodzielną weryfikację stopnia przyswojenia wiedzy. Ponadto skrypt zawiera obszerny rozdział zawierający podstawową teorię wykonywania pomiarów oraz zasady opracowywania i przedstawiania wyników pomiarowych. Zdefiniowano w nim i przystępnie objaśniono, pojęcia używane w metrologii oraz szczegółowo omówiono problematykę określania niepewności pomiaru dla wszystkich zasadniczych metod pomiarowych tj. dla pomiarów bezpośrednich, pośrednich, pojedynczych i wielokrotnych, oraz rozmaitych typów przyrządów pomiarowych wykorzystywanych w praktyce metrologicznej. Należy podkreślić, że omówione zasady są zgodne z obowiązującymi od niedawna, najnowszymi regułami wyznaczania niepewności, zatwierdzonymi przez Międzynarodowe Biuro Miar i Wag, Międzynarodową Organizację Normalizacyjną oraz Główny Urząd Miar. Rozdział ten zawiera również szereg przykładów poprawnie opracowanych i zaprezentowanych wyników pomiarowych różnych wielkości.

Oferowana książka jest przeznaczona, jako pomoc dydaktyczna, dla studentów kierunku transport Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, jednakże część ogólna podręcznika, a także informacje teoretyczne znajdujące się na początku każdego rozdziału dotyczące metod i zasad wykonywania różnego rodzaju pomiarów sprawiają, że przydatna może być ona również dla inżynierów, techników i innych osób zainteresowanych problematyką metrologiczną czy też szukających porad i wskazówek jak przeprowadzić pomiary różnych wielkości fizycznych.


Download table of contents

Purchase options:
Book Formatprice excl taxprice incl taxavailability
printed 20.40 21.42 Available