nauka języków    

Mechanical Engineering. Selected texts for students and PhD students

Adamczyk Marek ,  Dawidowicz Bartosz

ISBN/ISSN: 978-83-7348-439-9

Issue: 2

Year published: 2012

Tags: heat energy transfer mechanisms, drilling, hand tools, milling machines, lasers, measurement, lathe, Dewar flask, car engine, iron ore, gears, precision grinding, welding

 

Description:

Podręcznik można pobrać bezpłatnie ze strony Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
This book is available for free download – Pomeranian Digital Library.

 

In this new edition the glossary section has been extended and enriched. Additionally, some texts and descriptions of the in-text illustrations have been corrected. This book has been written for students and PhD students of Mechanical Faculty, who would like to enlarge their vocabulary in the subject matter of their studies.

The material presented is intended for students of intermediate and upper intermediate level of English. Each unit provides a selection of texts illustrating the problems connected with mechanical engineering. The aim is to provide students with vocabulary which might be useful in their future studies and professional career.

The book consists of 13 units, each containing a text and comprehension and vocabulary exercises. The exercises are structured in such a way as to help students use the presented vocabulary creatively and memorize it. The answer key to the exercises, mathematical tables and weights and measures are included at the back of the book.

 

Obecne wydanie podręcznika zawiera rozszerzony i wzbogacony glosariusz. Ponadto niektóre teksty i opisy ilustracji w tekście zostały poprawione. Książka została przygotowana dla studentów i doktorantów Wydziału Mechanicznego, którzy chcieliby poszerzyć swoje słownictwo w zakresie tematyki swoich studiów.

Prezentowany materiał przeznaczony jest dla studentów, którzy opanowali język angielski na poziomie średnio zaawansowanym i wyższym. Każdy rozdział zawiera wybór tekstów ilustrujących problemy związane z inżynierią mechaniczną. Celem jest dostarczenie słownictwa, które może być przydatne w przyszłych studiach i karierze zawodowej.

Książka składa się z 13 części, z których każda zawiera tekst oraz ćwiczenia ze zrozumienia i słownictwa. Ćwiczenia są skonstruowane w taki sposób, aby pomóc studentom w kreatywnym wykorzystaniu zaprezentowanego słownictwa i zapamiętaniu go. Klucz odpowiedzi, tabele matematyczne oraz tablice miar i wag znajdują się na końcu książki.


Purchase options:
Book Formatprice excl taxprice incl taxavailability
e-book None None Available
printed None None Not available