termodynamika    

Wymiana i wymienniki ciepła

Pudlik Wiesław

ISBN/ISSN: 4404

Year published: 2012

Number of pages: 336

Tags: ciało czarne, efektywność rekuperatorów, prawa promieniowania ciepła, okresowo zmienna temperatura, niestacjonarne przewodzenie ciepła, konwekcja wymuszona, konwekcja swobodna, przenikanie ciepła i substancji, podobieństwo hydrodynamiczne, podobieństwo termiczne, przenikanie ciepła, stacjonarne przewodzenie ciepła, podobieństwo dyfuzyjne, żebra proste, cieplny kontakt wody i powietrza, ekrany, analogia hydrodynamiczno-termiczna, wzory kryterialne, ćwiczenia, równania pola temperatury, radiacja ciepła, analogia dyfuzyjno-termiczna, wrzenie cieczy, przeponowe wymienniki ciepła, regeneracyjne wymienniki ciepła, przewodzenie dwuwymiarowe, przykłady obliczeniowe, promieniowanie gazów, wymienniki ciepła, absorpcja i refleksja, właściwości termofizyczne, krytyczna średnica izolacji, skraplanie par, ciało szare, przejmowanie ciepła

 

Description:

Treścią podręcznika jest teoria przenoszenia energii cieplnej w zastosowaniu do zagadnień występujących w technice. Całość wywodów podporządkowano celom aplikacyjnym. Stąd po omówieniu podstawowych praw i wyprowadzeniu równań pola temperatury przedstawiono najpierw przewodzenie ciepła w przegrodach i żebrach prostych, a potem przenikanie ciepła przez przegrody gładkie i żebrowane. To z kolei umożliwia prezentację pełnej teorii przeponowych wymienników ciepła. Dopiero potem analizuje się szczegółowo przejmowanie ciepła, promieniowanie ciepła oraz przenoszenie ciepła połączone z przenoszeniem substancji. Osobno omówione jest niestacjonarne przewodzenie ciepła i dwuwymiarowe przewodzenie ciepła. Wszystkie problemy ilustrowane są przykładami obliczeniowymi i ćwiczeniami, rozwiązanie których ułatwiają tablice zawierające niezbędne dane termofizyczne. Na koniec zaprezentowano tryb postępowania podczas projektowania wymiennika ciepła.

Publikacja jest dostępna wyłącznie w wersji elektronicznejPomorska Biblioteka Cyfrowa.


Purchase options:
Book Formatprice excl taxprice incl taxavailability
e-book 0.00 0.00 Available