architektura i urbanistyka    

Gdańsk w perspektywie badań młodych naukowców

Redakcja Gębczyńska-Janowicz Agnieszka,  Redakcja Kamrowska-Załuska Dorota

Bladowska Aurelia,  Dettlaff Weronika,  Gralewska Anna,  Kowalewska-Mróz Anna,  Pawlaczyk Daria,  Rembarz Katarzyna,  Rusin Marta,  Stefańska Alicja,  Wiśniewska Dorota

ISBN/ISSN: 978-83-7348-687-4

Issue: 1

Year published: 2016

Number of pages: 223

Tags: Gdańsk, przestrzeń czasu wolnego, środowisko mieszkaniowe, przestrzeń publiczna

 

Description:

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

profil naukowy Autorek (MOST Wiedzy)
Redakcja: Agnieszka Gębczyńska-Janowicz, Dorota Kamrowska-Załuska
Autorki rozdziałów: Aurelia Bladowska, Weronika Dettlaff, Anna Gralewska, Anna Kowalewska-Mróz, Daria Pawlaczyk, Katarzyna Rembarz, Marta Rusin, Alicja Stefańska, Dorota Wiśniewska

 

Niniejsza monografia przedstawia wieloaspektowe podejście do przestrzeni Gdańska z perspektywy kobiet naukowców na początku swojej kariery badawczej. Elementem wspólnym wszystkich wątków podjętych w tym opracowaniu jest nawiązanie do środowiska zbudowanego, a tematy są ograniczone tylko i aż do miasta Gdańska.

Celem publikacji jest pokazanie przestrzeni Gdańska w sposób interdyscyplinarny. W monografii podjęto dyskusję, jak kształt tej przestrzeni wpływa na jakość życia mieszkańców oraz na to, w jaki sposób miasto jest odbierane przez przyjezdnych. W publikacji opisano wybrane elementy historii Gdańska – od średniowiecza, przez czasy, kiedy miasto było członkiem Hanzy, i burzliwy wiek dwudziesty, aż po teraźniejszość. Autorki wskazują również trendy i możliwe kierunki rozwoju oraz to, w jaki sposób mogą one wpłynąć na kształt przestrzeni miasta.

Istotne miejsce w niniejszej monografii zajmuje specyfika Gdańska związana z jego nadmorskim położeniem, hanzeatycką historią, tożsamością, ale także obecną rolą wody w mieście. Wątki badawcze skupiają się na istotnych elementach budujących miasto, takich jak tkanka urbanistyczna i opisana w wielu różnych aspektach przestrzeń publiczna.  

Monografia składa się z trzech uzupełniających się części. Autorki pierwszych czterech rozdziałów skupiają się na przestrzeni publicznej, w drugiej – na środowisku mieszkaniowym Gdańska. Ostatnia część publikacji dotyczy przestrzeni czasu wolnego w Gdańsku i rozpoczyna się analizą jej dostępności i jakości.  


Download table of contents

Purchase options:
Book Formatprice excl taxprice incl taxavailability
printed 43.00 45.15 Available