ekonomia i zarządzanie    

Meandry zarządzania

Redakcja Sekuła Alicja

Dzienisz Waldemar,  Forkiewicz Marcin,  Grzesiak Marzena,  Kutrzeba Franciszek,  Orłowski Aleksander,  Rakowski Tomasz J.,  Sekuła Alicja,  Tomczak Zbigniew,  Tubielewicz Katarzyna

ISBN/ISSN: 978-83-7348-686-7

Issue: 1

Year published: 2016

Number of pages: 160

Tags: zarządzanie zmianą, zarządzanie w podmiotach gospodarczych, Smart Cities, społeczeństwo informacyjne, zarządzanie w organizacjach publicznych, samorząd terytorialny

 

Description:

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

 

Zarządzanie to – w porównaniu do matematyki czy astronomii – stosunkowo młoda dyscyplina nauki, gdyż liczy niewiele ponad sto lat. Z tego chociażby powodu nie jest traktowane jako dyscyplina kompletna, niewymagająca dalszych badań i dyskusji. „Meandry” zawarte w tytule monografii wskazują, że współcześnie zwłaszcza zagadnienia dotyczące zarządzania cechują się zawiłościami oraz poszukiwaniami rozwiązań odzwierciedlających wielowymiarową naturę współczesnych organizacji i złożoność problematyki zarządzania.

Monografia "Meandry zarządzania" jest rezultatem prac naukowo-badawczych prowadzonych w Katedrze Zarządzania Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG. Składa się z dziewięciu rozdziałów ujętych w trzy części, poruszających następującą problematykę:

- zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmiennego otoczenia,
- zarządzanie morskimi portami jachtowymi,
- działalność innowacyjna przedsiębiorstw,
- gmina jako element struktury zarządzania państwem – zadania, organy władzy i zasady funkcjonowania,
- koncepcja Smart Cities,
- zarządzanie zmianą,
- ludzie w zarządzaniu – współczesne społeczeństwo informacyjne,
- zarządzanie wiedzą,
- koncepcja systemu zarządzania informacjami.

Książka adresowana jest do praktyków, studentów, jak i naukowców chcących poszerzyć wiedzę w wymienionych obszarach.


Download table of contents

Purchase options:
Book Formatprice excl taxprice incl taxavailability
printed 26.00 27.30 Available