architektura i urbanistyka    

Architektura służby zdrowia. Wybór przepisów i literatury przedmiotu

Idem Robert

ISBN/ISSN: 978-83-7348-648-5

Issue: 3

Year published: 2017

Number of pages: 198

Tags: zakłady odnowy biologicznej, punkty apteczne, prawo farmaceutyczne, sklepy zielarsko-medyczne, prawo budowlane, medyczne laboratorium diagnostyczne, apteki, domy pomocy społecznej i rodzinne domy pomocy, zakład opieki zdrowotnej, żłobki i kluby dziecięce, działalność lecznicza, zakłady lecznicze dla zwierząt

 

Description:

Książka jest dostępna w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

profil naukowy autora (MOST Wiedzy) – Robert Idem   

 

Projektowanie architektury służby zdrowia, zwłaszcza złożonych funkcjonalnie obiektów lecznictwa, ma charakter wysoce specjalistyczny. Problematyka związku architektury i zdrowia nie ogranicza się jednak do obiektów medycznych. Kształtowanie architektury per se wywiera wpływ na zdrowie i wymaga wiedzy o człowieku i jego relacjach z otoczeniem. Architektura i zdrowie mają wymiar nie tylko indywidualny, ale także społeczny, publiczny i środowiskowy.

Publikacja, stanowiąca wybór autorski o charakterze przeglądu, została przygotowana przede wszystkim jako pomoc dydaktyczna dla studentów architektury i doktorantów. Składa się z dwóch części: przepisów regulujących wymagania stawiane obiektom medycznym i służącym ochronie zdrowia oraz literatury przedmiotu. Wybrano przepisy dotyczące m.in.: obiektów, w których wykonuje się działalność leczniczą, laboratoriów diagnostycznych, aptek, żłobków, domów pomocy społecznej oraz zakładów leczniczych dla zwierząt. W omówieniu literatury przedstawiono głównie pozycje monograficzne dotyczące problematyki projektowania obiektów służby zdrowia, kształtowania przestrzeni dla osób o specyficznych wymaganiach oraz problematyki profilaktyki zdrowotnej.

 


Download table of contents

Purchase options:
Book Formatprice excl taxprice incl taxavailability
printed 21.00 22.05 Available