ekonomia i zarządzanie    

Leksykon przedsiębiorczości. Podstawowe pojęcia używane w obszarze przedsiębiorczości

Banasik Przemysław,  Grzegorzewska-Mischka Ewa,  Wyrzykowski Wojciech

ISBN/ISSN: 978-83-7348-718-5

Issue: 1

Year published: 2017

Number of pages: 159

Tags: optymalizacja podatkowa, rentowność, fuzja, przedsiębiorstwo, prawa własności intelektualnej, audyt, konkurencja, amortyzacja, zarządzanie organizacją, budżet firmy, VAT, źródła przedsiębiorczości, działalność gospodarcza, akcja, kapitał, finanse przedsiębiorstwa, controlling, restrukturyzacja, upadłość, podatek

 

Description:

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy) – Ewa Grzegorzewska-Mischka, Przemysław Banasik, Wojciech Wyrzykowski

 

Leksykon przedsiębiorczości  ma w założeniu stanowić vademecum wiedzy dotyczącej przedsiębiorczości. Przyjmując, że przedsiębiorczość ma dwa znaczenia ― szersze i węższe, w Leksykonie skupiono się na węższym podejściu, czyli ― jak sformułowano w Encyklopedii biznesu (1995) ― na tym, co wiąże się z „osiąganiem sukcesów w organizowaniu i kierowaniu przedsiębiorstwami, głównie produkcyjnymi lub usługowymi, w tym ― handlowymi”.

Przedsiębiorczość jest pojemnym pojęciem. Obejmuje treścią wiele powiązanych z nią innych ważnych terminów, które w podstawowym zakresie starano się w niniejszym opracowaniu ująć, mając jednak na względzie owo wspomniane węższe rozumienie. Uwzględniono wśród pojęć te terminy i zwroty, które uznano za jedne z ważniejszych, i nadano ich opisom charakter encyklopedyczny. Ułożono je w porządku alfabetycznym w krótkich jednostkach tekstowych.

Przedstawione w opracowaniu opisy mogą stanowić pożyteczny zbiór informacji dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani praktyczną stroną problematyki przedsiębiorczości, a ściślej ― przedsiębiorczości gospodarczej. Mogą być również pożyteczne, jako ważny element edukacji, dla studentów czy nawet uczniów szkół średnich mających kontakt z przedmiotem o nazwie „nauka przedsiębiorczości”. Zawarte w opracowaniu opisy stanowią pomocniczą i uzupełniającą formę tekstu przydatną dla osób korzystających równolegle z innych, szerszych opracowań książkowych na temat przedsiębiorczości. Leksykon ich bowiem nie zastąpi, ale uzupełni i ułatwi rozumienie zaprezentowanych w nich pojęć. Niniejsze opracowanie nie jest w związku z tym w pełni wyczerpującym kompendium wiedzy na temat przedsiębiorczości, ale skrótowym opisem 100 pojawiających się i mających w jej obszarze doniosłe znaczenie haseł.


Download table of contents

Purchase options:
Book Formatprice excl taxprice incl taxavailability
printed 28.20 29.61 Available