chemia    

Inżynieria elastomerów

Datta Janusz,  Włoch Marcin

ISBN/ISSN: 978-83-7348-731-4

Issue: 2

Year published: 2018

Number of pages: 116

Tags: aktywatory wulkanizacji siarkowej, substancje wulkanizujące, elastomery kauczukowe, procesy degradacji elastomerów, indukcja utleniania metodą DSC, właściwości użytkowe i technologiczne materiałów elastomerowych, degradacja oksydacyjna polimerów, elastomery poliuretanowe, wulkanizacja mieszanek kauczukowych, kauczuki, procesy starzenia gumy, analiza termiczna elastomerów

 

Description:

Elastomery stanowią ważną grupę polimerów charakteryzujących się dużym wydłużeniem przy zerwaniu oraz zdolnością do odwracalnej deformacji. Właściwości elastomerów zależą od ich budowy chemicznej oraz składu kompozycji, tak więc odpowiedni dobór surowców i metod syntezy/ przetwarzania odgrywa kluczową rolę w projektowaniu wyrobów elastomerowych (…). Styl pracy, sposób połączenia wiedzy o charakterze ogólnym z tematyką trafnie dobranych ćwiczeń laboratoryjnych, jak również wybór ilustracji i odniesienia do literatury przedmiotu stanowią niewątpliwie walory skryptu pt. Inżynieria elastomerów, który stanie się cenną pomocą dydaktyczną dla studentów kierunków technologia chemiczna, inżynieria materiałowa i chemia.

fragment recenzji prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Pielichowskiego, prof. zw. PK
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Katedra Chemii i Technologii Polimerów

 

 

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.


Download table of contents

Purchase options:
Book Formatprice excl taxprice incl taxavailability
printed 16.00 16.80 Available