ekonomia i zarządzanie    

Determinanty i efekty uczenia się wydziałów ekonomicznych publicznych szkół wyższych województwa pomorskiego

Borowiec Arkadiusz,  Trzaskowska Anna Maria

ISBN/ISSN: 978-83-7348-740-6

Issue: 1

Year published: 2018

Number of pages: 212

Tags: kierunki doskonalenia determinant i efektów uczenia się, model determinant i efektów uczenia się, szkolnictwo wyższego w Polsce, diagnoza determinant i efektów uczenia się badanych wydziałów, organizacja ucząca się

 

Description:

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
profil naukowy Autorów - Anna Maria Trzaskowska, Arkadiusz Borowiec

 

Organizacja oparta na wiedzy jest związana z koncepcją zarządzania wiedzą, która nieodłącznie wiąże się z nowoczesnymi modelami zarządzania. Najważniejszym zasobem takiej organizacji jest wiedza, czyli kapitał intelektualny każdego z pracowników. Wszelkie działania podejmowane przez taką organizację mają podkreślić proaktywne zachowania ludzi; zapewnia to interdyscyplinarność wiedzy, jaką dysponują. Organizacje oparte na wiedzy podkreślają wagę klienta, a co za tym idzie – zdolność organizacji do zaspokajania jego potrzeb. Zwiększa się świadomość pracowników w kwestii nawiązania odpowiednich relacji z klientami, nierzadko przyjmujących nieformalną postać komunikacji. Zmiany stały się nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej organizacji i właśnie organizacje oparte na wiedzy najlepiej radzą sobie z radykalnymi zmianami zachodzącymi zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz każdej organizacji. 

Niniejsza monografia składa się z sześciu rozdziałów mających charakter teoretyczno-empiryczny. Układ taki umożliwia przejrzystą realizację postawionych celów pracy oraz sprawną weryfikację hipotez badawczych. Część objęta badaniem empirycznym pozwala na weryfikację pierwszej hipotezy, dotyczącej poziomu zdolności do uczenia się, natomiast część dotycząca oceny i kierunków działań wskazuje na konieczność zmian.   


Download table of contents

Purchase options:
Book Formatprice excl taxprice incl taxavailability
printed 29.50 30.98 Available