inżynieria drogowa    

Sczepność warstw asfaltowych w wielowarstwowych układach nawierzchni drogowych. Seria monografie nr 172

Jaskuła Piotr

ISBN/ISSN: 978-83-7348-744-4

Issue: 1

Year published: 2018

Number of pages: 172

Tags: nawierzchnia asfaltowa, mechanizm sczepności międzywarstwowej, identyfikacja i modelowanie sczepności międzywarstwowej w terenie

 

Description:

Ze względu na sposób pracy nawierzchnie asfaltowe należy zaliczyć do konstrukcji budowlanych będących układami wielowarstwowymi, składającymi się z pakietu (zwykle 2–4) warstw asfaltowych oraz podbudowy z mieszanki niezwiązanej (kruszywa) bądź mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub niekiedy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym. Powiązanie pomiędzy wspomnianymi poszczególnymi warstwami konstrukcji nawierzchni, nazywane sczepnością międzywarstwową, ma kluczowy wpływ na zachowanie się nawierzchni pod obciążeniem pochodzącym od pojazdów samochodowych.

Niniejsza monografia jest wynikiem wieloletnich badań prowadzonych przez autora oraz efektem jego udziału we wdrażaniu działań dotyczących poprawy połączenia warstw asfaltowych w konstrukcji nawierzchni. W opracowaniu przedstawiono jedne z pierwszych w Polsce badania sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych według metody Leutnera w bardzo szerokim zakresie oceny wpływu różnych czynników na sczepność. Opracowano również praktyczne zalecenia dotyczące zapewnienia wymaganej sczepności pomiędzy warstwami asfaltowymi w nawierzchni drogowej.


Download table of contents

Purchase options:
Book Formatprice excl taxprice incl taxavailability
printed 32.00 33.60 Available