mechanika    

Estimation of failure initiation in laminated composites by means of nonlinear six-field shell theory and FEM

Sobczyk Bartosz

ISBN/ISSN: 978-83-7348-738-3

Issue: 1

Year published: 2018

Number of pages: 105

Tags: numerical examples, failure criteria in laminated composites, modelling of laminated composites, basics of nonlinear 6-parameter shell theory, modifications of failure criteria

 

Description:

Niniejsza monografia dotyczy problemu inicjacji zniszczenia w laminatach kompozytowych o małej grubości całkowitej. W pracy przedstawiono znane techniki modelowania konstrukcji wykonanych z laminatów kompozytowych. Jednak do opisu zachowania analizowanych konstrukcji wybrano teorie powłokowe, gdyż są one wystarczająco dokładne na potrzeby odwzorowania globalnej pracy układu dla konstrukcji cienkich. W monografii wykorzystywana jest głównie nieliniowa 6-parametrowa teoria powłok, w której występują niesymetryczne miary odkształceń i naprężeń. W związku z tym jej główne cechy zostały zawarte w tekście.

Omówiono wybrane i powszechnie znane standardowe metody szacowania inicjacji zniszczenia w laminatach: Tsai-Hill, Tsai-Wu, Hashin i Puck, w których zakłada się symetrię tensora naprężeń i odkształceń. Jako, że dokładne opisy sposobów przewidywania pierwszego uszkodzenia laminatów dla teorii z niesymetrycznymi składowymi odkształceń i naprężeń nie zostały znalezione w literaturze, zaproponowano modyfikacje rozważanych kryteriów standardowych. Kryteria zmodyfikowane, które pozwalają na analizę uszkodzenia pierwszej warstwy laminatu (FPF) zostały zaimplementowane do niekomercyjnego kodu metody elementów skończonych (MES) CAM. Na koniec rozwiązano, przy pomocy MES, sześć numerycznych przykładów obliczeniowych, w celu sprawdzenia, czy występują różnice w oszacowaniach FPF według kryteriów standardowych i zmodyfikowanych.

 

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.


Download table of contents

Purchase options:
Book Formatprice excl taxprice incl taxavailability
printed 25.80 27.09 Available