mechanika    

Hybrydowe modele i metody modelowania układów mechanicznych. Seria monografie nr 176

Hein Rafał

ISBN/ISSN: 978-83-7348-758-1

Issue: 1

Year published: 2018

Number of pages: 184

Tags: modelowanie układów mechanicznych, modelowanie obiektów sterowania, modelowanie, modele dyskretno-ciągłe układów mechanicznych, modelowanie układów o parametrach skupionych, modelowanie układów o parametrach rozłożonych, modelowanie układów ciągłych, modele dyskretno-ciągłe, modele zredukowane, modele hybrydowe

 

Description:

 

W monografii przedstawiono metody modelowania układów mechanicznych umożliwiające uzyskanie odpowiednio dokładnych modeli niskiego rzędu. Jedną z nich jest dyskretno-ciągła metoda pryzm (DCMP). Łączy ona zalety metod modelowania układów ciągłych o parametrach rozłożonych i dyskretyzowanych przestrzennie o parametrach skupionych. Jej opis matematyczny wyprowadzono posługując się metodami sztywnych elementów skończonych i transmitancji układów o parametrach rozłożonych. Prowadzi ona do modeli dyskretno-ciągłych, które są dokładniejsze od modeli MES przy porównywalnej liczbie elementów lub zbliżonych rzędach tych modeli. W pracy przedstawiono także metody hybrydowego modelowania modalnego układów jednowymiarowych o parametrach rozłożonych, wielowymiarowych o parametrach skupionych i wielowymiarowych opisywanych dyskretno-ciągłą metodą pryzm. Polegają one na wiązaniu dwóch modeli składowych, z których jeden jest zredukowanym modelem modalnym tej części układu, dla której łatwo jest formułować warunki ortogonalności, zaś drugi modelem dyskretnym pozostałej jego części. Do wyznaczania wartości i funkcji własnych oraz mas i sztywności modalnych zredukowanego modelu modalnego wykorzystuje się metodę transmitancji układów o parametrach rozłożonych. Dzięki temu uwzględnione częstości własne modeli modalnych są dokładne a modele hybrydowe dokładniejsze. Uzyskiwane w ten sposób modele mogą uwzględniać efekty żyroskopowe, Coriolisa, a także zjawiska prowadzące do nieliniowych modeli matematycznych.

 

Przedstawione metody mogą znaleźć zastosowanie m.in. do modelowania obiektów regulacji w układach sterowania, w których szczególnie pożądane są modele niskiego rzędu.

 

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej


Download table of contents

Purchase options:
Book Formatprice excl taxprice incl taxavailability
printed 30.52 32.05 Available