ekonomia i zarządzanie    

Decyzje przedsiębiorstwa na rynku finansowym

Golawska-Witkowska Gabriela,  Mazurek-Krasodomska Ewa,  Rzeczycka Anna

ISBN/ISSN: 978-83-7348-768-0

Issue: 1

Year published: 2019

Number of pages: 122

Tags: instrumenty finansowe w bilansach polskich przedsiębiorstw, rynek finansowy, przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy, ryzyko i niepewność w działalności przedsiębiorstwa

 

Description:

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
profil naukowy Autorek (MOST Wiedzy) – Gabriela Golawska-Witkowska, Ewa Mazurek-Krasodomska, Anna Rzeczycka

 

Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym realizowanie zamierzeń rozwojowych oraz bieżących, wiąże się z ryzykiem niezrealizowania wytyczonego celu. Oznacza to, że firma działa w warunkach ryzyka, a niekiedy niepewności. Główne ryzyka dotyczą utrudnień w pozyskaniu niezbędnych środków finansowych, wahań kursów walut, zmian stóp procentowych itp. Przedsiębiorstwo musi więc znaleźć miejsce, w którym firma pozyska niezbędne kapitały – własne i obce – oraz ograniczy generowane ryzyko. Może to zrobić na rynku finansowym, na określonych jego segmentach, w zależności od potrzeb.

Niniejsza publikacja została poświęcona problematyce decyzji przedsiębiorstwa związanych z realizacją wytyczonych celów w kontekście pozyskiwania źródeł finansowania oraz minimalizowania ryzyka. Główne założenia pracy obejmują wskazanie zasad podejmowania przez przedsiębiorstwo decyzji na rynku finansowym oraz określenie miejsca instrumentów tego rynku w bilansach polskich przedsiębiorstw.

Monografia przeznaczona jest dla studentów kierunków ekonomicznych, w szczególności studiujących zarządzanie finansami przedsiębiorstwa i pragnących poszerzyć wiedzę dotyczącą decyzji podejmowanych przez firmy na rynku finansowym.

 

W sprzedaży również:

Gabriela Golawska-Witkowska, Ewa Mazurek-Krasodomska, Przedsiębiorstwo na rynku finansowym


Download table of contents

Purchase options:
Book Formatprice excl taxprice incl taxavailability
printed 21.00 22.05 Available