materiałoznawstwo    

Podstawy materiałoznawstwa

Redakcja Głowacka Maria ,  Redakcja Zieliński Andrzej

Głowacka Maria ,  Imielińska Krystyna,  Jankowski Tadeusz,  Krzysztofowicz Tadeusz,  Łabanowski Jerzy,  Landowski Michał ,  Ossowska Agnieszka,  Serbiński Waldemar,  Sitko Artur,  Smoleńska Hanna,  Stryjewski Jan,  Świeczko-Żurek Beata,  Szkodo Marek,  Zieliński Andrzej

ISBN/ISSN: 978-83-7348-536-

Issue: 3

Year published: 2019

Number of pages: 410

Tags: struktura ciał stałych, niszczenie i degradacja, technologie wytwarzania materiałów, stopy metali, równowaga fazowa, własności mechaniczne, materiały niemetalowe, obróbka plastyczna i cieplna

 

Description:

Skrypt „Podstawy Materiałoznawstwa” powstał w oparciu o dorobek dydaktyczny i naukowy pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania. Od ostatniego wydania skryptu w dziedzinie metaloznawstwa upłynęło 20 lat, istniała więc pilna potrzeba nowego opracowania, odpowiadającego współczesnemu stanowi wiedzy w tym zakresie.

Obecnie opracowany skrypt zawiera charakterystyki materiałów konstrukcyjnych tradycyjnych oraz współczesnych, w tym strukturalnych, funkcjonalnych, służących do wytwarzania przedmiotów o specyficznych właściwościach, jak biomedyczne, magnetyczne, elektryczne. Skrypt zawiera nowe rozdziały zatytułowane:

- Charakterystyka materiałów inżynierskich,

- Technologie wytwarzania materiałów,

- Obróbka plastyczna metali,

- Tworzywa niemetalowe, w tym ceramiki, polimery i kompozyty,

- Niszczenie i degradacja materiałów.

Rozdziały dotyczące podstawowej wiedzy z materiałoznawstwa w zakresie budowy stopów, struktury, układów równowagi, stopów żelaza i metali nieżelaznych opracowano na nowo, uwzględniając także potrzebę dostosowania opisu materiałów do systemu europejskiego.

Skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunków mechanicznych studiów I i II stopnia.

 

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.


Download table of contents

Purchase options:
Book Formatprice excl taxprice incl taxavailability
printed 30.00 31.50 Available