ekonomia i zarządzanie    

Przedsiębiorstwo na rynku finansowym

Golawska-Witkowska Gabriela,  Mazurek-Krasodomska Ewa,  Rzeczycka Anna

ISBN/ISSN: 978-83-7348-780-2

Issue: 1

Year published: 2019

Number of pages: 202

Tags: leasing, transakcje lokacyjne, rynek pieniężny, instrumenty pochodne, franchsing, ryzyko finansowe, faktoring, rynek kapitałowy, forfaiting, rynek depozytowo-kredytowy

 

Description:

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
profil naukowy Autorek (MOST Wiedzy) – Gabriela Golawska-Witkowska, Ewa Mazurek-Krasodomska, Anna Rzeczycka

 

Jednym z istotnych elementów otoczenia przedsiębiorstwa jest rynek finansowy, na którego poszczególnych segmentach może ono pozyskiwać źródła finansowania, lokować nadwyżki finansowe lub poszukiwać możliwości ograniczania ryzyka finansowego.

Niniejsza publikacja została poświęcona problematyce rynku finansowego w kontekście możliwości, jakie oferuje on firmom. Głównym celem jest wskazanie istoty i zasad funkcjonowania rynku pieniężnego, depozytowo-kredytowego, kapitałowego, instrumentów pochodnych oraz szczególnych form finansowania działalności przedsiębiorstwa, takich jak faktoring, forfaiting, leasing i franchising. Publikacją stanowiącą w pewnym sensie wprowadzenie do niniejszej książki jest monografia pt. Decyzje przedsiębiorstwa na rynku finansowym1, w której określono istotę funkcjonowania rynku finansowego jako całości.

Monografia składa się z pięciu powiązanych ze sobą rozdziałów oraz podsumowania. W pierwszym rozdziale omówiono zasady funkcjonowania rynku pieniężnego oraz występujące na nim instrumenty o charakterze wierzycielskim i lokacyjnym. Rozdział drugi dotyczy rynku depozytowo-kredytowego. Przedstawiono w nim warunki i zasady korzystania przez przedsiębiorstwo z rachunków, lokat, kredytów bankowych, oraz wskazano możliwości ich wykorzystania w praktyce. Rozdział trzeci obejmuje charakterystykę rynku kapitałowego z podziałem na rynek papierów udziałowych i wierzycielskich. Omówiono również funkcjonowanie venture capital i aniołów biznesu. Rozdział czwarty pozwala na zapoznanie się z pozostałymi możliwościami pozyskiwania finansowania, takimi jak przykładowo leasing, faktoring, forfaiting czy też franchising. Rozdział piąty dotyczy problematyki funkcjonowania nowoczesnych instrumentów finansowych, które pozwalają na ograniczanie ryzyka finansowego przedsiębiorstw. Są to instrumenty pochodne, zarówno kredytowe, walutowe, jak i procentowe.

Publikacja przeznaczona jest dla studentów kierunków ekonomicznych (w szczególności zarządzanie finansami przedsiębiorstwa), pragnących poszerzyć wiedzę z zakresu możliwości wykorzystania instrumentów rynku finansowego w działalności przedsiębiorstw.

 

W sprzedaży również:

Gabriela Golawska-Witkowska, Ewa Mazurek-Krasodomska, Decyzje przedsiębiorstwa na rynku finansowym 


Download table of contents

Purchase options:
Book Formatprice excl taxprice incl taxavailability
printed 32.80 34.44 Not available