chemia    

Chemia leków syntetycznych

Witt Dariusz,  Dzierzbicka Krystyna

ISBN/ISSN: 978-83-7348-777-2

Issue: 1

Year published: 2019

Number of pages: 169

Tags: kardiologiczne, przeciwnowotworowe, immunosupresyjne, nasenne, leki przeciwbólowe, talidomid, przeciwgorączkowe, przeciwcukrzycowe, sulfonamidy, kwas acetylosalicylowy, przeciwwirusowe, psychotropowe

 

Description:

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy) – Krystyna Dzierzbicka, Dariusz Witt

 

Skrypt stanowi pomoc w opanowaniu treści wykładowych z przedmiotu „chemia leków syntetycznych”. Wieloletnie doświadczenie autorów w syntezie organicznej związków biologicznie czynnych pozwoliło zaprezen­tować w przystępny do zrozumienia sposób materiał obejmujący spektrum od cha­rakterystyki kwasu acetylosalicylowego i sulfonamidów, poprzez historię talidomidu, po omówienie leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych, przeciwwirusowych, przeciwnowotworowych, kardiologicznych, przeciwcukrzycowych, na nadciśnienie tętnicze, nasennych i uspokajających, psychotropowych oraz immunosupresyjnych. Z uwagi na bardzo szeroki zakres omawianych zagadnień przedstawiono otrzymywa­nie najlepiej poznanych i najczęściej stosowanych terapeutyków.

Tekst skryptu został podzielony na rozdziały omawiające syntezę wybranych le­ków z poszczególnych grup farmakologicznych z uwzględnieniem podstawowych mechanizmów reakcji organicznych oraz stereoizomerii. Zamieszczono w nim także wykaz stosowanych skrótów i oznaczeń, bibliografię, zadania do samodzielnego roz­wiązania w celu sprawdzenia przyswojonych treści oraz skorowidz.


Download table of contents

Purchase options:
Book Formatprice excl taxprice incl taxavailability
printed 24.00 25.20 Available