historia i popularyzacja nauki    

Zobaczyć – rozpoznać – zrozumieć. Wizualizacja jako metoda upowszechniania wiedzy

Jankowska Katarzyna,  Łuczkiewicz Aneta,  Michałowska Marianna

ISBN/ISSN: 978-83-7348-782-6

Issue: 1

Year published: 2019

Number of pages: 169

Tags: wizualizowanie teorii naukowej, rozwijanie kompetencji wizualnej, narracja wizualna, wizualizacje cyfrowe, wizualne wyobrażenie wiedzy

 

Description:

Opracowanie jest efektem zetknięcia dwóch perspektyw badawczych: nauk przyrodniczych (np. mikrobiologia, biotechnologia, inżynieria środowiska i zasobów naturalnych, oceanologia) z naukami humanistyczno-społecznymi (studia wizualne, geografia kulturowa, studia miejskie). Konieczność takiego zestawienia naukowych punktów widzenia i języków stanowi konsekwencję odmiennych doświadczeń zdobytych przez autorki podczas prowadzenia badań naukowych na Politechnice Gdańskiej i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach kilkunastu projektów badawczych, poświęconych m.in. mikrobiologii, badaniom nad ekologią brzegu morskiego, badaniom polarnym (m.in. w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund im. Stanisława Siedleckiego na Spitsbergenie), kulturze wizualnej czy praktyce artystycznej.

 

Książka „Zobaczyć – rozpoznać – zrozumieć. Wizualizacja jako metoda upowszechniania wiedzy” jest bardzo interesującym przedsięwzięciem pisarskim, wpisującym się we współczesny paradygmat transdyscyplinarny i standardy analityki kulturowej. Autorki, wychodząc od obserwacji, że we współczesnym świecie z różnych powodów, zarówno na etapie prowadzenia badań, jak i w celu prezentacji ich wyników, a także ich popularyzacji, coraz częściej sięgamy po formy wizualne, proponują prześledzenie różnych form wizualizacji wiedzy. W kolejnych rozdziałach książki autorki przechodzą przez różne przestrzenie praktyk poznawczych, w których wizualizacja wiedzy jest niezbędna bądź przynajmniej pożyteczna. Zajmują się wstępnie procesami percepcji i maszynami widzenia, a następnie omawiają formy wizualizacji danych naukowych, mapy i mapowanie, obrazowanie mikroświatów i zjawisk ulotnych, cyfrowe wizualizacje danych teoretycznych, czyli prezentowanie niewidzialnego, praktyki i zastosowania refotografii, wizualne narracje i – last but not least – artystyczne interpretacje nauki.

prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński
Uniwersytet Łódzki

 

Ta (…) książka jest interesującym przykładem bardzo rzadkiego w Polsce interdyscyplinarnego podejścia do Nauki i Sztuki jako łącznych elementów cywilizacji. Opracowanie stanowi przegląd wybranych metod przedstawiania wiedzy naukowej – od posterów, przez fotografię naukową, mapy, infografiki, po filmy. Zagadnienia zostały omówione z punktu widzenia naukowca praktyka w zakresie nauk przyrodniczych oraz krytyka sztuki i kulturoznawcy. Książka zawiera dodatkowo dobry przegląd historyczny.

prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski
Instytut Oceanologii PAN

 

 

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.


Download table of contents

Purchase options:
Book Formatprice excl taxprice incl taxavailability
printed 36.19 38.00 Available