chemia    

Substancje groźne, niebezpieczne i pożyteczne. Tom 1. Pierwiastki i związki nieorganiczne

Kołodziejczyk Aleksander

ISBN/ISSN: 978-83-7789-524-5

Issue: 1

Year published: 2019

Number of pages: 883

Tags: toksyny, związki nieorganiczne, pierwiastki

 

Description:

Ludzie od początku swojego istnienia byli narażeni na działanie szkodliwych substancji chemicznych. Pierwotnie były to groźne dla życia opary wulkaniczne, toksyczne minerały – takie, jak arszenik, rudy ołowiu czy rtęci, szkodliwe metabolity wtórne (toksyny) wytwarzane przez mikroorganizmy, rośliny i zwierzęta, a także produkty spalania substancji organicznych, w tym dymy z palących się lasów czy stepów, zawierające czad, dioksyny, policykliczne węglowodory aromatyczne czy urusziole (alkilokatechole, alergeny trującego dębu). Pula tych niebezpiecznych i groźnych dla życia substancji była w zasadzie niezmienna na przestrzeni wielu tysiącleci. Z czasem jednak ludzie nauczyli się izolować i zatężać substancje naturalne, a także je przetwarzać, w związku z czym pojawiało się coraz więcej, coraz groźniejszych toksyn.

 

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Celem tej książki jest nie tylko omówienie niebezpiecznych związków i zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie stanowią dla organizmów żywych, przede wszystkim dla ludzi. Autorowi zależało również na pokazaniu, jak z ich powodu dochodziło do nieszczęśliwych wypadków i zwróceniu uwagi na długotrwałe, podejmowane na przestrzeni wieków wysiłki, zmierzające do wyeliminowania przyczyn wielu nieszczęść.

Część książki poświęcona jest substancjom, które mimo że są szkodliwe, znalazły praktyczne zastosowanie zarówno w przemyśle, jak i w codziennym życiu.

Książka będzie składać się z trzech tomów:

I – dotyczy pierwiastków i związków nieorganicznych;

II – zawierać będzie informacje na temat związków organicznych;

III – poświęcony będzie związkom naturalnym, w tym toksynom produkowanym przez mikroorganizmy, rośliny i zwierzęta oraz analogom tych toksyn otrzymywanym syntetycznie; podane zostaną też przykłady szkodliwego działania leków.

Nie jest możliwe omówienie wszystkich znanych substancji należących do tej kategorii w jednej, nawet bardzo obszernej monografii. Zatem ich zbiór w prezentowanej książce pt. „Substancje groźne, niebezpieczne i pożyteczne” został ograniczony do tych najpopularniejszych, najbardziej znanych, a także takich, które – chociaż należą do rzadko spotykanych – stały się popularne w ostatnich latach. Omawiane substancje – pierwiastki i ich związki przedstawione są grupami układu okresowego pierwiastków chemicznych, w kolejności zgodnej z liczbą porządkową pierwiastka w danej grupie.


Download table of contents

Purchase options:
Book Formatprice excl taxprice incl taxavailability
printed 30.00 31.50 Available