Inżynieria środowiska    

Dolna Wisła – rzeka niewykorzystanych możliwości

Szymkiewicz Romuald

ISBN/ISSN: 978-83-7348-737-6

Issue: 2

Year published: 2019

Number of pages: 132

Tags: polska gospodarka wodna na tle krajów eur., zabudowa hydrotechniczna Wisły, rozwój portu gdańskiego, gospodarka wodna w systemie adm. państwa, potencjał hydroenergetyczny dolnej Wisły, Natura 2000

 

Description:

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
profil naukowy Autora (MOST Wiedzy) - Romuald Szymkiewicz

 

Kwestia gospodarczego wykorzystania potencjału Wisły i ograniczania generowanych przez nią zagrożeń nie jest czymś wyjątkowym, bo dotyczy wszystkich rzek. Z tego powodu autor niniejszej monografii proponuje Czytelnikom nieco inne spojrzenie na dolną Wisłę, może nieco bardziej ogólne. Wydaje się, że zamiast koncentrować się wyłącznie na możliwościach i dotychczasowym stanie dolnej Wisły, warto przynajmniej częściowo zapoznać się z tym, co w zakresie gospodarki wodnej na rzekach podobnych do Wisły zrobili wcześniej inni, w jaki sposób to zrobili i co robią obecnie. Być może takie spojrzenie pozwoli Czytelnikowi wyrobić sobie bardziej obiektywną opinię na temat dolnej Wisły i nie ulegać nie tylko niesprawdzonym, ale często doktrynerskim, a nawet fałszywym opiniom wielu uczestników dyskusji publicznej.


Download table of contents

Purchase options:
Book Formatprice excl taxprice incl taxavailability
printed 33.00 34.65 Available