inżynieria sanitarna    

Hydraulika do poćwiczenia. Przepływy w przewodach ciśnieniowych

Weinerowska-Bords Katarzyna

ISBN/ISSN: 978-83-7348-732-1

Issue: 2

Year published: 2019

Number of pages: 100

Tags: przepływy w sieciach przewodów pod ciśnieniem, ciśnienie absolutne, przepływy cieczy lepkiej, przepływy cieczy nielepkiej, podciśnienie, obliczania przepływów, nadciśnienie, równanie Bernoulliego, natężenie przepływu i średnia prędkość masowa, ruch laminarny i turbulentny, równanie ciągłości

 

Description:

Niniejsza książka jest przeznaczona dla studentek i studentów inżynierii środowiska, którzy realizując kurs hydrauliki, przygotowują się do praktycznego stosowania praw rządzących mechaniką ciśnieniowych przepływów cieczy w rozwiązywaniu problemów z zakresu szeroko pojętej inżynierii sanitarnej, omawianych w późniejszym toku studiów w ramach przedmiotów specjalistycznych.


W opracowaniu zaprezentowano szereg przykładów zadań obliczeniowych dla poszczególnych rodzajów zagadnień, objętych pojęciem przepływu ciśnieniowego jako kategorią nadrzędną, z krótkimi wstępami teoretycznymi i omówieniem toku rozwiązania zadań. Dodatkowo zaproponowano ponad dziewięćdziesiąt zadań i zagadnień do samodzielnej analizy. Część zadań ma charakter tradycyjny, niektóre zaś mają formę pytań i zagadnień stanowiących pretekst do dyskusji na tematy związane z hydrauliką przepływów ciśnieniowych. Gwiazdkami zaznaczono zadania trudniejsze.


Książka, w założeniu autorki, z jednej strony stanowi podręcznik do zajęć w ramach kursu hydrauliki, a z drugiej strony (tej bardziej istotnej) ma pomóc Czytelnikom zrozumieć podstawowe prawa rządzące przepływem cieczy w ciśnieniowych systemach sanitarnych i wynikające z tych praw konsekwencje praktyczne. Ma także zachęcić Studentów do podejmowania aktywnych prób rozwiązywania zadań, prowadzenia własnych analiz, krytycznej oceny uzyskiwanych rozwiązań, stawiania inżynierskich pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi - samodzielnie i we współpracy z prowadzącym zajęcia.

 

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.


Download table of contents

Purchase options:
Book Formatprice excl taxprice incl taxavailability
printed 18.00 18.90 Available