chemia    

Chemia ogólna i nieorganiczna. Ćwiczenia rachunkowe

Redakcja Okuniewski Andrzej

Dołęga Anna,  Konieczny Stanisław,  Konitz Antoni,  Okuniewski Andrzej,  Pikies Jerzy,  Pladzyk Agnieszka,  Ponikiewski Łukasz,  Walewski Maciej,  Wiśniewska Aleksandra

ISBN/ISSN: 978-83-7348-795-6

Issue: 1

Year published: 2019

Number of pages: 295

Tags: związki kompleksowe i trudno rozpuszczalne, prawa gazowe, stężenia roztworów, stechiometria reakcji chemicznych, równowaga chemiczna, stechiometria związków chemicznych i mieszanin

 

Description:

Skrypt zawiera treści i zadania realizowane w ramach ćwiczeń rachunkowych z przedmiotów: podstawy chemii i chemia nieorganiczna.

W ośmiu rozdziałach opisane są najważniejsze zagadnienia z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej – począwszy od podstawowych pojęć chemicznych, przez prawa gazowe, stechiometrię związków i reakcji chemicznych, po zagadnienia dotyczące złożonych równowag w roztworach elektrolitów. Każdy rozdział zawiera wstęp teoretyczny wraz ze stosownymi przykładami oraz ich rozwiązaniami metodą „krok po kroku”. Ponadto na końcu każdego rozdziału znajdują się przykładowe zadania oraz odpowiedzi. Skrypt zakończony jest dodatkami – w pierwszym z nich zebrano stałe fizykochemiczne niezbędne do rozwiązywania zadań, a w drugim zamieszczono układ okresowy pierwiastków.

W skrypcie konsekwentnie stosowane są jednostki układu SI, w zgodzie z ich aktualnymi definicjami, a obliczenia prowadzone są na liczbach z możliwie dużą liczbą cyfr i dopiero na sam koniec wynik jest zaokrąglany do odpowiedniej liczby cyfr znaczących. Stosowanie zaokrągleń w trakcie obliczeń może prowadzić do kilkuprocentowych rozbieżności pomiędzy uzyskanym wynikiem a zamieszczoną w skrypcie odpowiedzią.

 

Książka jest do nabycia w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.


Download table of contents

Purchase options:
Book Formatprice excl taxprice incl taxavailability
printed 25.00 26.25 Available