elektrotechnika    

Energetyka transportu zelektryfikowanego. Poradnik inżyniera

Redakcja Karwowski Krzysztof

Bartłomiejczyk Mikołaj,  Jarzębowicz Leszek,  Judek Sławomir,  Karkosińska-Brzozowska Natalia,  Karwowski Krzysztof,  Mizan Mirosław,  Skibicki Jacek,  Wilk Andrzej

ISBN/ISSN: 978-83-7348-800-7

Issue: 3

Year published: 2020

Number of pages: 334

Tags: efektywność energetyczna zelektryfikowanych miejskich, dynamika ruchu pojazdów, przejazd teoretyczny, historia rozwoju trakcji elektrycznej, profil trasy, systemów transportowych, wybrane zagadnienia odbioru prądu z sieci jezdnej, pojazdy elektryczne

 

Description:

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy):
Mikołaj Bartłomiejczyk, Leszek Jarzębowicz, Sławomir Judek, Natalia Karkosińska-Brzozowska, Krzysztof Karwowski, Mirosław Mizan, Jacek Skibicki, Andrzej Wilk

 

W dzisiejszym świecie zglobalizowanej gospodarki, przy ogromnej i stale rosnącej wymianie towarowej oraz coraz większej mobilności społeczeństw, poziom rozwoju transportu stał się jednym z najbardziej istotnych czynników decydujących o możliwościach dalszego wzrostu gospodarczego. Narastające ograniczenia transportowe, spowodowane ekstensywną rozbudową środków transportu, która nie nadąża za zwiększającymi się potrzebami, odczuwamy wszyscy – także w życiu codziennym. Stawia to przed inżynierami konieczność wprowadzania nowych technik w celu ułatwienia przemieszczania pasażerów i towarów. Postęp nauki w dziedzinie inżynierii transportu ukierunkowuje się na nowoczesną trakcję elektryczną, szeroko rozumianą elektromobilność oraz wzrost efektywności energetycznej transportu zelektryfikowanego.

Podręcznik zawiera zagadnienia związane z treścią przedmiotów prowadzonych dla kierunków studiów: automatyka i robotykaelektrotechnika oraz transport. Wymienić tu można przedmioty ogólne, prowadzone na studiach I stopnia: inżynieria elektryczna w transporcieenergetyka transportu oraz przedmioty specjalnościowe na studiach II stopnia: energetyka i telematyka transportumechatronika pojazdówpojazdy elektryczne. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów zarówno I, jak i II stopnia kształcenia wyższych uczelni technicznych, a także wszystkich zainteresowanych nowoczesną trakcją elektryczną i zelektryfikowanymi systemami transportowymi.


Download table of contents

Purchase options:
Book Formatprice excl taxprice incl taxavailability
printed 32.00 33.60 Available